Ochrana osobních údajů
 
Společnost Proneos GmbH a její partneři ("Proneos") se zavazují chránit vaše soukromí. Tato politika ochrany osobních údajů se vztahuje přímo a výlučně na vaši návštěvu na webových stránkách společnosti Proneos. Nevztahuje se na stránky jakýchkoliv třetích stran navštívených prostřednictvím odkazu na našich stránkách. Důrazně doporučujeme seznámit se s politikou ochrany osobních údajů těchto třetích stran před zadáním či poskytnutím jakýchkoliv informací elektronickou cestou. Proneos odmítá odpovědnost či závazky ve spojení s webovými stránkami těchto třetích stran.
 
Sběr informací
"Osobní informace" jsou definovány jako jakékoliv informace, které mohou být použity k identifikaci, kontaktování a lokalizaci osoby, ke které se vztahují. Se všemi osobními informacemi, které jsou nebo mohou být získány prostřednictvím naší webové prezentace, je nakládáno v souladu s touto politikou. Obecně však při prohlížení veřejně dostupné části našich stránek nezískáváme žádné informace, které by mohly být použity k vaší identifikaci nebo lokalizaci. Záznamy o přístupu (logy) jsou automaticky anonymizovány poskytovatelem naší internetové služby ("Poskytovatelem").
 
Abychom mohli zpřístupnit některé informace a/nebo části naší webové prezentace, Proneos může požadovat poskytnutí osobních údajů včetně jména, příjmení, adresy, společnosti, e-mailové adresy a telefonního čísla. Obdržíte potom přihlašovací jméno a heslo, které umožní přístup do částí webové prezentace, které nejsou obecně přístupné. Proneos si vyhrazuje právo odmítnout přístup k těmto částem webové prezentace komukoliv podle vlastního uvážení.
 
Jakékoliv osobní informace nasbírané v tomto procesu budou skladovány a používány výhradně společností Proneos a její přidruženými entitami za účelem poskytování nejlepší kvality produktů a služeb. Občas vás můžeme kontaktovat s nabídkovým e-mailem, bulletinem, dotazníkem nebo nabídkou účasti na některé z řady zajímavých událostí. Veškerá taková komunikace se bude týkat výhradně nabídky naší společnosti a kdykoliv můžete zasílaní těchto materiálů odmítnout. Vaše kontaktní informace nebudou v žádném případě poskytnuty třetím stranám bez vašeho předchozího písemného svolení.
 
Poskytnutím svých osobních informací dáváte svolení k jejich užívání společností Proneos v souladu s touto politikou ochrany osobních údajů až do vašeho písemného odvolání.
 
Organizační a majetkové změny
V případě, že Proneos projde organizační změnou jako například fúzí, akvizicí jinou firmou případně prodejem majetku apod., je možné, že osobní informace našich klientů budou převedeny také. O této skutečnosti je budeme neprodleně informovat přímým kontaktováním a oznámením na našich webových stránkách.
 
Změny v tomto prohlášení
Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit toto prohlášení o politice ochrany osobních údajů. O změnách v této politice informujeme buďto na této stránce, e-mailem našim klientum případně oznámením na hlavní stránce naší webové prezentace.
 
Kontaktujte nás
Pokud mate jakékoliv změny nebo návrhy ohledně této politiky ochrany osobních údajů, prosím neváhejte nás kontaktovat na adrese webmasterproneos.com.