Co nabízíme?
 
Společnost Proneos nabízí moderní a inovativní manažerská řešení. Tato řešení se zaměřují na konkrétní problémy, se kterými se setkávají manažeři současných rychle rostoucích společností ve stále složitejším a méně předvídatelném obchodním a politickém prostředí. Ve spolupráci s našimi klienty upravujeme tato řešení pro specifické výzvy a tím dosahujeme hmatatelných a udržitelných výsledků v jejich organizaci.
 
Řada našich řešení zahrnuje služby seniorních poradců. Jsou založeny na odzkoušených metodikách a poskytovány skutečnými odborníky na inovace, odborníky s dlouholetými zkušenostmi s poradenstvím i konkrétními průmyslovými oblastmi. Naši inovační konzultanti mohou být v případě potřeby doplněni dalšími experty z praxe v dané specializaci.
 
Naše poradenské služby lze rozdělit přibližně do tří kategorií:
 
Vytváření inovačních strategií – může zahrnovat například analýzu trhu, konkurence a/nebo portfólia, hodnocení technologií, modelování variant, optimalizaci portfólia a strategické ř ízení rizik
Zvyšování inovační výkonnosti – může obsahovat návrh či zlepšování inovačních procesů, organizačního uspořádání, knowledge management, řízení kvality, zjišťování a monitorování odolnosti vůci rizikům
Tvorba inovačních politik – může zahrnovat hodnocení mezinárodních politik, srovnávací studie, návrh národní a regionální inovační politiky a také nastavování priorit, hodnocení dopadu neziskových inovačních programů.
 
Kromě silných zkušeností může cílený, udržitelný a konkureceschopný inovační management vyžadovat nové inovativní přístupy! Snažíme se o dokonalost v inovačním managementu a spojujeme poradenské služby s inovativními ale prověřenými nástroji k dosažení efektivních a produktivních řešení problémů našich klientů.
 
Proneos disponuje a nabízí tři základní skupiny nástrojů:
 
Nástroje inovační diagnostiky – poskytují kritický pohled dovnitř současného stavu organizace; na silné a slabé stránky, na potenciální výhody a cíle inovačního managementu před jeho nasazením.
Nástroje strategického směřování – zahrnuje například řízení strukturované, cílené a interaktivní diskuse o strategii v průřezovém týmu klienta. Tento nástroj je speciálně vhodný pro klienty, kteří působí v komplexním a velmi nejistém tržním prostředí
Škálovatelná podniková rešení – obsahují plně automatizované a široce použitelné inovační tabulky (scorecards), řídící “kokpity”, případně kompletní portály, které podporují rozhodovací proces a udržitelnost korporátní inovační iniciativy
 
Abychom poskytovali naše řešení klientům efektivně a úsporně, typicky kombinujeme poradenské služby s nasazením a použitím vybraných nástrojů. Některé z našich nástrojů mohou však být využívány klientem i samostatně, či po krátkém vyškolení. Kompletností nabídky nástrojů, poradenství, školení a koučingu stojíme mezi prvními v oblasti řešení pro inovace.
 
Naše nabídka reflektuje motiv naší každodenní práce: Prvenství v inovačním managementu vyžaduje plné inovační nasazení.
 
Prosím navštivte Partnerskou Sekci pro detailní popis našich služeb, řešení a postupů. (Přístup do Partnerské Sekce je vyhrazen. Prosím kontaktujte nás pro získání přístupového jména a hesla)
 
Pro další informace o naší nabídce poradenství nás prosím kontaktujte na adrese advisoryproneos.com. Můžete také kontaktovat softwareproneos.com pro informace o našich inovativních nástrojích a metodikách.