Zajímají Vás další praktické príklady?
 
Od svého založení v roce 2004, společnost Proneos realizovala řadu důležitých projektů pro významné organizace po celé Evropě a dosáhla při tom vynikajících výsledků. Uvádíme několik příkladů z pěti různých odvětví:
 
Telekomunikace: Pro velkého mobilního operátora ve střední Evropě jsme vytvořili celkovou strategii nasazení technologie UMTS a dále jsme podporovali její implementaci prostřednictvím analýz a expertízy ve specifických obchodních a technologických problémech. Významně jsme se podíleli na spuštění nových produktů, o jejichž úspěchu svědčí zájem zákazníků i komentáře médií.
Přírodní vědy: Pro středně velkou farmaceutickou společnost jsme poskytli portfolio srovnávací analýzu pro jednotlivé produkty a jejich indikace, podporovanou softwarovým diagnostickým nástrojem (Proneos Portfolio Monitor). Díky naší práci bylo možné ve velice krátké době po ukončení analýzy udělat rozhodnutí ohledně vývoje a schválení strategického směrování a investic u jednotlivých produktů. Dále jsme také pro stejného klienta navrhli koncept Public Private Partnership (PPP - veřejného a soukromého partnerství) pro minimalizaci nákladů a rizik spojených s vlastním klinickým výzkumem.
Energetika: Pro významnou energetickou společnost jsme navrhli a implementovali koncepty a nástroje pro řízení nových klíčových kompetencí získaných při uzavírání jaderných zařízení a pri budování elektráren na tuhá paliva. Naše řešení výrazně zvýšilo efektivitu a výkonnost tohoto projektu i souvisejících procesů klienta.
Služby veřejnému sektoru: Pro Evropskou Komisi v současnosti realizujeme mezinárodní srovnávací studii týkající se působení a spolupráce soukromého sektoru na rozhodnutích veřejného sektoru o výzkumu a vývoji (R&D) v členských zemích EU. Dosavadní výsledky této studie vzbudily pozornost mezi čelními představiteli R&D v EU a ve finále budou mít značný dopad na tvorbu nových politik v této oblasti. Dalším přínosem projektu je informovanost soukromých firem o způsobech a možnostech reprezentace jejich zájmu u národních a Evropských zákonodárců.
Vyspělé technologie: Pro soukromou společnost v technologickém oboru (hi-tech), která čelila zvýšené tržní dynamice a agresivnímu konkurenčnímu prostředí jsme pomohli rozběhnout inovační iniciativu a aktivity. Projekt obsahoval prvotní inovační audit a pokračoval cílenými pilotními programy a interní inovační kampaní. Ta se stala díky ohlasu klíčovou hybnou sílou změny korporátní kultury směrem k inovacím a pomohla stimulovat řadu navazujících inovačních projektů.
 
Pro podrobnější popis našich zkušeností, řešení a výsledků prosím navštivte naší Partnerskou Sekci nebo klikněte přímo na téma, které Vás zajímá. Informace o dalších příkladech, projektech a odvětvích jsou dostupné na vyžádání.
 
(Vstup do partnerské sekce je vyhrazen. Prosím kontaktujte nás pro získání přihlašovacího jména a hesla. )