Pomáháme inovátorům!
Inovátoři vítězí. Překvapují novými nápady a myšlenkami. Předbíhají konkurenci objevováním nových trhů. Jsou moudřejší než konkurence, protože očekávají a nebo vytvářejí poptávku na trhu. Jsou rychlejší než konkurence, protože umí vyvinout produkty a služby tak, aby uspokojili tuto poptávku. A také postupují chytře a rozvážně při tvorbě produktů a jejich marketingu.
Být inovátorem má však svou cenu: Opouštět tradiční a dobře známá působiště vyžaduje silného 'pionýrského' ducha a nadprůměrnou efektivnost. Skuteční a úspěšní inovátoři musí být schopni řešit některé z následujících problémů:
Jak vytvořit skutečně novou hodnotu pro zákazníky?
Jak urychlit transfer této hodnoty z fáze myšlenky do fáze uplatnění na trhu?
Jak umístit a diferencovat tuto hodnotu na trhu?
Jak co nejlépe využít dostupných zdrojů a dostupného duševního kapitálu?
Misí společnosti Proneos je pomáhat inovátorům získat a udržet potřebné znalosti, schopnosti a tempo. Náš přístup integruje všechny důležité prvky úspěšné inovace. Pomáháme...
identifikovat vítězné myšlenky a proměnit je v úspěšné inovace
pochopit nové technologie, trhy a jejich prostředí
vytěžit co nejvíc z dostupných zdrojů a duševního kapitálu
vyvinout úplná řešení pro inovace v každé organizaci
proměnit tyto řešení v každodenní skutečnost na každé úrovni organizace klientů
"Pomáhat" v našem pojetí neznamená "poučovat", "ovládat" či "vlastnit" inovační proces. Pomáháme inovátorům - v korporátním světě i ve veřejném sektoru - poskytováním diskrétních řešení sestavených z cíleného poradenství, vyspělých nástrojů či kombinace obojího.
Narozdíl od jiných poradenských společností nepředstíráme, že jsme 'experti na všechno'. Proneos se zameřuje na inovační management a na příbuzné obory, jako například knowledge management nebo řízení rizik. Inovace je pro nás víc než jen slovo - je to naše vášeň, klíčová oblast naší expertízy a směr, kde vytváříme skutečnou hodnotu pro naše klienty!